Frosne Bringebær

Rett fra busk til frys. Det er utgangspunktet for våre frosne bringebær. Ved å redusere tiden fra bærene er plukket til de fryses ned ivaretas bærets egenskaper i størst mulig grad. På denne måten kan vi levere utsøkte frosne bringebær, fryst i korg – klare til behandling, eller brukt som store dessertbær.

Hvis bærene tines i korgen i kjøleskapet, og tas ut rett før de er helt tint, beholdes egenskapene godt. Best resultat fås ved å legge dem utover et brett, og la dem tine i kjøleskapet.

Bærene fryses fortløpende gjennom plukkesesongen, og er å finne i Meny-butikker rundt om landet.